top of page

ALTTAN ISITMA ZEMİN İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 

Lamine Parke  tutkallı zemin kaplamalarının, ısıtmalı alt döşemeler üzerinde kullanılması durumunda, alt döşemenin yüzey sıcaklığının 280C’yi (820F) geçmemesi gerekmektedir. Bütün sıcak su borular ile elektrikli ısıtma malzemeleri, ilgili bina kodu ve yönetmeliklerine uygun olarak, beton içerisinde gömülü olmalıdır.

Bu tip beton şap, kullanılan sisteme bağlı olmak üzere, 45 ila 65 mm (2 ila 3 inç) kalınlığındadır. Beton şap tesisatçısının ölçüm noktalarını işaretlemiş olması durumunda, alt döşemenin nem seviyesi, CM sayacı (nem-gaz basınç ölçüm cihazı) kullanılarak ölçülebilecektir.

Beton şaptan test numuneleri alınırken ısıtma sistemi borularının hasra görmesinden kaçınmanın tek yolu budur. İşaret konulmamış olması durumunda, yükleniciye şikayette bulunulmalıdır.

Kurutma işlemi sadece, ısıtma yoluyla uygun bir süre boyunca kurutma yapılması şeklinde gerçekleştirilebilecektir. Bu sebepten dolayı, beton şapın, döşeme öncesinde ısıtılması gerekmektedir. Zemin üzerinde bulunan halı ya da paspasların, ısı toplayıcı olarak işlev görmek suretiyle zemin yüzeyi sıcaklığını tavsiye edilen maksimum yüzey sıcaklığının üzerine (200C ila 220C’yi aşmamalıdır) çıkarabileceğini unutmayın.

İlgili belgelerde yer alan protokollere riayet etmek suretiyle, zeminin döşenmesinden önce ısıtma sistemini açarak/ kapayarak, ısıtmalı alt döşemenin kurutulması gerekmektedir. Bunun ardından, “ısıtma aşamasına” başlayabilirsiniz. Beton alt döşemelerdeki ısıtma aşamasına, alt katmanın kürlenmesinin tamamlanmasının ardından en fazla 21 gün önce başlanacaktır. Isıtma aşamasına, 3 gün boyunca 250C (780F) çalışma sıcaklığıyla başlanması gerekmektedir. Alt döşeme, yerleştirilmeli ve en az 60 ila 90 gün kürlenmelidir.

Sıcaklık bunun ardından, üretici sistemine göre izin verilen maksimum sıcaklığa kadar her gün arttırılmalıdır. Söz konusu maksimum değer, en az 72 saat tutulmalı ve hiç kapanmadan 5 ila 7 gün muhafaza edilmelidir.

Sıcaklık, yüzey üzerinde 180C seviyesi elde edilene kadar her gün düşürülmelidir. Isıtma sistemi, beton şapın tamamen kuruyabilmesi için, tesviye işleminden sekiz gün önce açılmalıdır. Isırma sistemi, tesviye işlemine başlamadan önce kapatılmalıdır. Döşemenin yapılmasının ardından 3 gün sonra, normal seviyeye kadar yavaşça arttırın. Alt döşeme yüzeyi üzerinde maksimum 280C (820F) seviyesi muhafaza edilmelidir.

 

Önemli notlar:

Bu tedbirlere riayet edilmemesi durumunda, nem birikmesi ya da tesviye maddesinin kısmen buharlaşması ya da yapışkanın hızlı kuruması söz konusu olabilecektir.

Son olarak, ısıtma sisteminin, yapıştırılan malzemenin en az 7 gün boyunca döşemenin yapıldığı ortamda koşullandırılmaması ve tamamen kurumaması durumunda, malzeme çekme yapabilecektir. Döşemenin hızlı genleşmesi ya da daralmasına sebep olacağından dolayı, soğuk hava koşullarında radyan ısı sistemine aniden açmayın. Mevsime bakılmaksızın, sıcaklığı kademeli olarak arttırın.

Kullanılan yapışkanların ısıtmalı alt döşemelere uygun olması gerekmektedir.

Isıtma sisteminin arızalanması ve ilgili sorunların söz konusu olması durumunda hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgi için, alt döşeme ısıtma sistemi üreticisi/ yüklenicisi tarafından temin edilen talimatlara bakın ya da tedarikçinizle irtibata geçin.

 

Uygun olmayan sıcaklık ve havalandırma koşulları

Elastik zemin kaplaması, daha sonra kullanım sırasında maruz kalacağı sıcaklıkla yaklaşık olarak aynı seviyede döşenmelidir. Zemin kaplaması, 180C (650F) alt döşeme sıcaklığının altında döşenmemelidir ve bağıl nem seviyesinin, bu tip iç mekân ikliminin döşeme ve döşeme üzerinde yapılacak işlemler üzerinde olumsuz etkisi olabileceğinden dolayı, %35 ila 65 arasında olması gerekmektedir. (Örneğin, düşük sıcaklıklar, yapışkanların ve tesviye malzemelerinin oturma ve tepkime sürelerinde önemli seviyede artışa yol açabilecektir; astarlar ve tesviye malzemeleri kuruma süresi ile yapışkanlar için havalanma süresi aynı şekilde yüksek nemden dolayı artış göstermektedir. Yapışkan üreticileri tarafından verilen süreler, genel bir kural olarak, 200C (680F) sıcaklık ve %50 bağıl nem seviyesine dayanmaktadır. Bundan dolayı, zemin sıcaklık ve nem ölçümleri faydalı olacaktır.

bottom of page